Atama logotip
EN

Najpogostejše napake in kazni s strani inšpektorata za delo

Večina podjetij je v strahu pred inšpekcijskim nadzorom. Če smo iskreni, si pravzaprav nihče ne želi doživeti obisk inšpektorja, še manj pa morebitnih kazni. A v letu 2016 so inšpektorji opravili 14.691 inšpekcijskih pregledov.

Ali ste vedeli, da Inšpektorat RS za delo, vsako leto objavi poročilo o delu inšpektorata za preteklo leto?

To poročilo nam je v podjetništvu lahko v veliko korist - na podlagi poročila in analize, lahko sprejmemo ukrepe, s katerimi preventivno preprečimo morebitne kršitve in posledično tudi kazni.

Nekaj splošnih »zanimivosti«

Kršitve po dejavnostih Teja Kastelic

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogostost kršitev glede na dejavnosti (Vir: Inšpektorat RS za delo)

Hitri pregled poročila na področju delovnih razmerij

Največ kršitev na področju delovnih razmerij je plačilo za delo, zaskrbljujoče pa je, da se število kršitev vsako leto povečuje. Najpogostejša kršitev je izplačilo regresa za letni dopust, kjer delodajalec regresa ne izplača, ali pa ga ne izplača pravočasno.
Veliko kršitev se nanaša tudi na plačilne dneve – nekatera podjetja namreč plačilo za opravljeno delo izplačujejo z zamikom, ter ne tako, kot je zakonsko predpisano.
Sicer pa je vzpodbudna novica ta, da je vse manj prijav v zvezi z neizplačilom plače za daljše časovno obdobje.

Na drugem mestu so kršitve v zvezi s pogodbami o zaposlitvi. Med najpogostejšimi kršitvami je sklepanje pogodbe za določen čas, saj le-te pogosto ne vsebujejo utemeljeni razlogov. Delodajalci večinoma sklepajo pogodbe za določen čas z razlogom preizkusa delavca ali pa zaradi negotovosti poslovanja.

Veliko delodajalcev prav tako krši pravila v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi - ta mora biti izražena v pisni obliki, vsebovati mora pisne obrazložitve in mora biti pravilno vročena.

Zaznati je tudi kršitve pri izplačilu odpravnine, ko delodajalec delavcu ne izplača odpravnine, četudi je le-ta upravičen do nje.

Pogoste so tudi kršitve na področju vodenja evidence – pravzaprav so tovrstne kršitve na tretjem mestu najpogostejših kršitev. Možnosti za to je lahko več – vse od nepoznavanja zakona na področju dela, pomanjkanja znanja na področju kadrovanja in zaposlovanja, do nedoslednega upoštevanje predpisov in pravil.


Kršitve na področju delovnih razmerij Teja Kastelic
Kršitve na področju delovnih razmerij po letih (Vir: Inšpektorat RS za delo)


Ukrepi na področju delovnih razmerij v številkah

Inšpektorji so v letu 2016 izdali 5993 ukrepov.
Izdanih je bilo:
- 1810 ukrepov za odpravo nepravilnosti,
- 103 odločb o prepovedi opravljanja delovnega procesa,
- 1249 plačilnih nalogov,
- 1294 odločb o prekršku,
- 669 opozoril in
- 53 prijav kaznivega dejanja.


Kako se lahko z našo pomočjo zaščitite pred tem, da bi tudi vi postali del statistike?

1. Izobraževanje na področju kadrovanja in zaposlovanja. Na Kadrovski šoli boste pridobili praktična znanja in izkušnje s področja kadrovanja ter zaposlovanja.

2. Hitri kadrovski pregled, kjer v samo dveh urah opravimo temeljit pregled vaše kadrovske dejavnosti ter dokumentacije. Po kadrovskem pregledu boste odpravili napake in celotna kadrovska dokumentacija bo urejena.

3. Kaj pa, če za kadrovsko področje sploh ne potrebujete zaposlenega? Nudimo vam kadrovske pakete, kjer poskrbimo za kadrovsko evidenco in veljavnost vseh potrebnih zakonsko predpisanih dokumentov.

                                                                                                                                              Vir: Inšpektorat RS za delo

Teja Kastelic