Atama logotip
EN

Prevoz na delo

V skladu 130. člena ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela (v kolikor je oddaljenost med prebivališčem delavca in mestom opravljanja dela vsaj en kilometer) ter povračilo stroškov, ki so nastali ob opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.Miza
 
Višina povračila stroškov je določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, če le-te ni, se lahko določi s podzakonskim aktom.
 
V skladu 151. člena ZDR-1, delodajalec ne sme razporediti na nočno delo delavca, ki nima urejenega prevoza na delo in z dela.
 
Ko delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza in v kolikor se je za to možno sklicevati na kolektivno pogodbo, se za povračilo stroškov prevoza upošteva kilometrina, ki po davčni uredbi tudi v letu 2019 znaša - 0,18€ za vsak kilometer razdalje med prebivališčem delavca in mestom opravljanja dela.
 
Janja Kompare