Atama logotip
EN

Sprememba urne postavke za študente in dijake

V sladu z Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del se minimalna bruto urna postavka za študente s 1. aprilom 2019 zviša na 4,89 eur.Studentje