Atama logotip
EN

Ureditev dodatka na delovno dobo

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 129. členu navaja, da delavcu pripada dodatek za delovno dobo ter, da se višina dodatka za delovno dobo določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.Knjiga ocala
 
V preteklosti je prihajalo do nemalo nesporazumov glede obračunavanja podatka, saj zakon ni izrecno določal za katero obdobje se dodatek za minulo delo obračunava ter izplačuje, niti ni navajal kateri drugi akt to ureja.
 
Konec leta 2018 Vrhovno sodišče z sodbo določilo glede ureditve dodatka na delovno dobo:
 
Določba 129. člena ZDR-1 je pomensko odprta in ne določa niti minimuma višine dodatka niti dolžine in načina upoštevanja delovne dobe pri določitvi dodatka za delovno dobo. Tako je strankam kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti prepuščeno, da samostojno uredijo višino dodatka za delovno dobo, torej tako dolžino in način upoštevanja delovne dobe kot tudi odmerni odstotek. Ob predstavljeni ureditvi zakon razen samega priznavanja pravice do dodatka za delovno dobo, ne opredeli niti pogojev (dolžine in načina upoštevanja delovne dobe) niti višine v smislu odmernega odstotka, zato je oboje stvar kolektivnega urejanja.
 
Sodišče s to sodbo prepušča urejanje tako višine dodatka kot upoštevanje delovne dobe kolektivnim pogodbam.
 
Potrebujete pomoč na delovno-pravnem področju in pri urejanju kadrovske dokumentacije? Obrnite se na naše svetovalce in skupaj z vami bomo poskrbeli za učinkovito in zakonsko skladno področje kadrovanja in zaposlovanja.
 
Tanja Šket
Direktorica