Atama logotip
EN

Dohodnina za študente

Dohodnina je davek od dohodkov, ki jih prejmejo fizične osebe. Ker je tudi začasno in občasno delo preko napotnic (študentsko delo) vrsta dohodka, je le-to po Zakonu o dohodnini obdavčeno. Izjema so štipendije in drugi prejemki dijakov in študentov, ki se izplačujejo iz proračuna ali sklada, ki je financiran iz proračuna (razen kadrovskih štipendij v višini nad minimalno plačo v RS) in prejemki v obliki regresiranja oziroma subvencioniranja študentske prehrane in mesečnih vozovnic, ki štejejo za neobdavčljiv dohodek.

Izračun dohodnine

Celotni dohodek

↓ minus

normirani stroški v višini 10 %, (ki jih ni potrebno dokazovati)

↓ minus

dejanske stroški prevoza in nočitve(potrebna dokazila)

↓ minus

prispevki za socialno varnost

minus

olajšave

Olajšave
Poznamo dve vrsti olajšav: splošna in posebna olajšava. Splošna se prizna vsakemu študentu ali dijaku, če ga starši ne uveljavljajo v svoji davčni napovedi kot vzdrževanega družinskega člana. Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2018:
 

Če znaša skupni dohodek v eurih

Znaša splošna olajšava v eurih

Nad:

Do:

 

 

11.166,37

6.519,82

11.166,37

13.316,83

3.302,70 + (19.922,15-1,49601 X skupni dohodek)

13.316,83

 

3.302,70

 
Posebna osebna olajšava (študentska olajšava) velja le za dohodke od študentskega dela, ne pa tudi za ostale dohodke (avtorski honorar, katastrski dohodek, dohodek iz premoženja, pokojnina po starših, različne nagrade) in za leto 2018 znaša 3.302,70 evrov. Za uveljavitev posebne osebne olajšave veljata samo dva pogoja: status in starost. To pomeni, da lahko dijaki ali študenti zaslužijo kolikor želijo, le da bodo pri višjem zaslužku morali plačati dohodnino.
 
Meja 26 let torej ne pomeni, da nekdo ne sme več delati preko študentskega servisa (izjema so izredni dijaki oz. udeleženci izobraževanja odraslih), ampak da po tej starosti niso več upravičeni do posebne osebne (študentske) olajšave.
 
Informativni izračun
Študenti oziroma dijaki prejmejo na dom po navadni pošti (najpozneje do 15. junija) informativni izračun dohodnine za preteklo leto.
Če je dohodek nižji od višine olajšav, se dohodnina ne plača. Če je osnova nižja od določenega zneska (v letu 2018 8.021,34 evrov), se dohodek obdavči po 16% dohodninski lestvici, sicer pa po naslednji lestvici:

Če znaša neto letna davčna osnova v eurih

Znaša dohodnina v eurih

do 8.021,34

 

16 %

od 8.021,34 do 20.400,00

1.283,41

+ 27 % nad 8.021,34

od 20.400,00 do 48.000,00

4.625,65

+ 34 % nad 20.400,00

od 48.000,00 do 70.907,20

14.009,65

+ 39 % nad 48.000,00

nad 70.907,20

22.943,46

+ 50 % nad 70.907,20

 
Pri preseganju zneska znaša dohodnina le od zneska preseganja. Možno je tudi plačilo dohodnine v obrokih, odobri pa ga davčni organ na predlog zavezanca za plačilo.
 
Lara Došen