Atama logotip
EN

Sprememba najnižje osnove za obračun prispevkov ob izplačilu plač

V začetku lanskega leta smo pisali o povišani osnovi za obračun prispevkov. ZPIZ-2 v prvem odstavku 410. člena določa, da je višina osnove za obračun prispevkov v letunew-years-eve-3833911 1920 2019 56%  (v letu 2018 je bila le ta 54%) zadnje znane povprečne letne plače, ki je preračunana na mesec.

Za prva dva meseca, od 1.1.2019 do 28.2.2019, se za izračun upošteva povprečna plača za leto 2017 (1.626,95 eur). Znesek najmanjše osnove znaša za to obdobje je 911,09.
 
Za izplačila od 1.3.2019 dalje bo najnižja osnova določena v višini 56 % povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2018, preračunane na mesec (znesek bo znan po objavi povprečne letne plače zaposlenih v RS, za leto 2018).
 
Miha Šket