Atama logotip
EN

Ali se je možno odpovedati letnemu dopustu?

Letni dopust je pravica, ki jo delavec pridobi že s samo sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, določa pa se glede na trajanje delovnega razmerja. Dopust bo
 
Osnovni namen te pravice je, da se delavec odpočije od delovnega procesa. Veljavna zakonodaja tako delavcu, ki je zaposlen za več kot leto dni, nalaga ne le pravico, ampak celo dolžnost, da do konca tekočega leta izrabi najmanj dva tedna letnega dopusta v enem delu. Skladno z osnovnim namenom pravice do dopusta gre zakon še dlje: prepoveduje oziroma onemogoča, da bi se delavec pravici do dopusta na kakršen koli način odpovedal ali dogovoril za kakršno koli denarno nadomestilo.
 
Edina možnost, ko je po zakonu pobot neizrabljenega dopusta z denarnim nadomestilom dovoljen, je v primeru prekinitve delovnega razmerja.
 
 
Lara Došen, univ.dipl.angl.