Atama logotip
EN

Kako motivirati zaposlene brez » korenčka ali palice «?

V podjetju je poglavitnega pomena imeti osebje, na katerega se lahko zaneseš, mu zaupaš. Pri tem se vodje v večini primerov soočajo z vprašanjem: kako ohranjati motiviranost zaposlenih, ne da bi jih bilo potrebno stalno nadzorovati in gledati čez ramo pri opravljanju njihovega dela. Jasno je, da stalno denarno nagrajevanje zaposlenih ni izvedljivo, če smo pa preostri in pretrdi do zaposlenih, ima lahko to demotivacijski učinek.
 
Če želimo, da naši zaposleni razumejo svoje odgovornosti in obveznosti, je vodja tisti, ki jim to demonstrira, saj naj bi bil le-ta njihov vzor v delovnem okolju. Coffe cup
 
Vse preveč je razširjeno vodenje v obliki avtokratskega načina vodenja (vodja vse ve in zna najboljše medtem, ko so delavci le izvrševalci nalog, njihovo razmišljanje pa odvečno, irelevantno; za neupoštevanje navodil vodje, sledijo sankcije). Zaposleni opravljajo odgovornosti zaradi strahu pred kaznijo ali celo izgubo zaposlitve. Vendar to ni najbolj primeren način motiviranja, namesto strahu je potrebno zgraditi zaupanje, ker bodo zaposleni sprejeli odgovornost na bolj osebni ravni. To se bo kazalo skozi resnično vloženim trudom za doseganje ciljev podjetja in ne zato, ker bi se želeli izogniti sankcijam.
 
Komunikacija je ključ do takšnega zaupanja v delovnem okolju. Želja vodje bi morala biti spodbujanje zaposlenih, da se o svojih uspehih, njihovih zaskrbljenostih pogovarjajo, saj je zelo pomembno, da zaposleni vedo, da so slišani, da je vodja tam, da mu ponudi podporo na poslovnem področju, ko jo zaposleni potrebuje.
 
Poleg vsega je pomembno vzdrževati pozitivno klimo, izogibati se negativnim interakcijam, kolikor je le to mogoče. Kot sem že omenila, negativen pristop motivira ljudi samo do tolikšne mere, da se izogne posledicam. Ko zaposleni opravijo dobro delo, dosežejo cilj, je pomembna povratna informacija, da je njihovo delo cenjeno. V obliki majhnih spodbud se lahko zaposlene motivira za doseganje in preseganje zastavljenih ciljev.
 
Željka Pečanin