Atama logotip
EN

Redna zaposlitev ali študentsko delo


Na trgu dela velja prepričanje, da podjetje veliko raje za zapolnitev delovnega mesta vzame študenta, kot nekoga, ki se mu ponudi redna zaposlitev. Študentje naj bi bili cenejši in tudi prekinitev »zaposlitve« z njimi naj bi bila veliko lažja.

Ob povišanju minimalne bruto plače 1.1.2017 in povišanju minimalne študentske bruto postavke 1.9.2016 smo pripravili nov izračun, ki prikazuje primerjavo med stroški za redno zaposlenega in študenta.

Opomba: za potrebe izračuna smo upoštevali, da ima mesec 22 delovnih dni in 176 delovnih ur.

  ŠTUDENT REDNO ZAPOSLENI
BRUTO 4,53 eur * 176 ur = 797,28 eur 804,96 eur
PREVOZ   37 eur
MALICA   90,86 eur
REGRES   67,08 eur
PRISPEVKI DELODAJALCA 15,74% od 797,28 = 125,58 eur 16,1% od 804,96 = 129,6 eur
KONCESIJSKA DAJATEV 16% + 2% od 797,28 = 143,61 eur  
SKUPAJ STROŠEK 1066,47 eur 1129,5 eur
NETO PREJEMEK 673,7 eur 698,62 eur


Kaj pa če obema povišamo plačo na 1200 eur bruto?
Opomba: Upoštevati je potrebno, da v tem primeru pri študentu ni obračunana dohodnina, ki lahko znaša v povprečju med 80 do 160 eur mesečno.

  ŠTUDENT REDNO ZAPOSLENI
BRUTO 1200 eur 1200 eur
PREVOZ   37 eur
MALICA   90,86 eur
REGRES   100 eur
PRISPEVKI DELODAJALCA 188,88 eur 193,2 eur
KONCESIJSKA DAJATEV 216 eur  
SKUPAJ STROŠEK 1604,88 eur 1621,06 eur
NETO PREJEMEK 1418,88 eur 1297,54 eur

Izračuni pokažejo, da velikih razlik med eno in drugo možnostjo ni.

Seveda pa moramo pri odločitvi tudi upoštevati dejstvo, da pri odnosu redno zaposleni – delodajalec obstajajo določene dolžnosti in pravice ne obeh straneh. In seveda ne pozabimo, da je študentsko delo namenjeno opravljanju občasnih del, ki ne spadajo pod definicijo delovnega razmerja.

Imate še kakšno vprašanje na zgornjo temo? Zastavite nam ga lahko v okviru naših brezplačnih vprašanj in odgovorov.