Atama logotip
EN

Cakanje na delo od doma

Pozdravljeni. Podjetje je vse zaposlene zaradi pomanjkanja dela ustno obvestilo o cakanju na delo od doma. Delodajalec nas vseeno vsak tretji dan klice na delovno mesto, da 2 uri cistimo celotno zgradbo, v kateri delamo. Zanima nas, ali smo v tem primeru upraviceni do povracila potnih stroskov in malice in koliksen odstotek place nam pripada v dneh, ko pridemo za 2 uri opravljat delo, ki ni nasa primarna dejavnost. Hvala.

Spoštovani!

Zakon o delovnih razmerjih v 138. členu navaja:

(1) Če delodajalec začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela delavcem, lahko z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. Pisna napotitev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.
(2) V primeru čakanja na delo ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove iz sedmega odstavka prejšnjega člena in dolžnost, da se odzove na poziv delodajalca na način in pod pogoji, kot izhaja iz pisne napotitve.
(3) V času čakanja na delo v skladu s prvim odstavkom tega člena, se je delavec dolžan izobraževati v skladu s 170. členom tega zakona. V primeru iz prejšnjega stavka ima delavec pravico do povračila stroškov v zvezi z delom v skladu s 130. členom tega zakona.

Delodajalec bi vas moral pisno napotiti na čakanje na delo doma, ter v pisni napotitvi navesti pogoje glede napotitve ter vrnitve na delo. V tej napotitvi bi moral tudi obrazložiti glede čiščenja zgradbe.

Za vsakič, ko pridete na delo, vam seveda pripada povračilo stroškov.

Za čas čakanja pa vam pripada 80% osnove. Osnova je povprečje treh zadnjih plač.

 

Lep pozdrav. Tanja Šket

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij