Atama logotip
EN

Osnova za bolniško

Kakšna je osnova za bolniško v primeru, ko sem bila npr. mesecu aprilu na bolniški par dni ( osnova izplačana plača za mesec marec) in v mesecu maju par dni. Kakšna je osnova za obračun plače za maj?

Kako se izračuna osnova za bolniško govori 8. odstavek 137. člena ZDR – 1:
V primeru odsotnosti z dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, znaša višina nadomestila plače delavcu, ki bremeni delodajalca, 80 odstotkov plače delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas.

Kaj je v tem primeru plača si različni delodajalci različno razlagajo. Zakon opredeli kaj je plača v 126. členu ZDR – 1:
Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Če poenostavim to torej pomeni, da vzamete bruto plačo iz preteklega meseca in jo delite s številom ur v istem mesecu. Od tega izračunate 80% in dobite osnovo za uro bolniške v tekočem mesecu.

V tem delu si lahko različni delodajalci zakon tolmačijo drugače, torej bo izračun osnove od enega do drugega različen.

 

Lep pozdrav,

Miha Šket

Atama, d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij