Atama logotip
EN

Nedeljsko delo v trgovini

Zanima me ali lahko mame z gibalno oviranim otroki, ki delajo krajši delovni čas zaradi starševstva in imajo odločbo za nego 8 let starega otroka od CSD,po aneksu št.3 kolekt.pogodbe za trg.dejavnost delajo ob nedeljah oziroma ali delodajalec s tem krši omenjeno pogodbo in je zaposleni upravičen do izplačila 500% za vsako opravljeno uro?

V kolikor vi spadate v kategorijo iz 3, alineje 40. člena kolektivne pogodbe ( ta določa: Delo na nedelje delodajalec ne sme naložiti enemu od delavcev – staršev, ki ima hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, in ki živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo), potem za vas varstvo velja. Velja tudi pogodbena kazen za delodajalca, če določilo KP prekrši. Pomembno je torej, ali vaš status odgovarja omenjenemu določilu.

Lep pozdrav,
Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij