Atama logotip
EN

Stroški zdr. pregleda pred zaposlitvijo

Pozdravljeni,

Je za izvedno takšnega pregleda zahtevan pogoj, da ima oseba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenjeno pogodbo o obveznem zavarovanju?
Vem, da če neka oseba nima sklenjenega takšnega zavarovanja, je dolžna plačati vsako zdravstveno storitev pri zdravniku po 100%, samoplačniški ceni. Predvsem pa me zanima, ČE V PRIMERU, DA OSEBA NI ZAVAROVANA, IZVAJALEC ZDR. PREGLEDA OD TE OSEBE LAHKO ZAHTEVA KAKRŠNOKOLI PLAČILO, KATEREGA BI SICER POKRILO OBVEZNO ZAVAROVANJE?
Že res, da je celotne stroške zdr. pregleda pred zaposlitvijo dolžan plačati delodajalec, vendar na podlagi te formulacije še ne morem biti 100%, da izvajalec ne bo tudi od osebe zahteval česarkoli.
O tem se ne govori in o tem se ne piše, zato ker ima večina ljudi sklenjeno obvezno zdr. zavarovanje - ne pa vsi.
Zdravniški pregled delavca pred zaposlitvijo je obveznost delodajalca. Na to nima nobenega vpliva morebitno dejstvo, da delavec še ni obvezno zavarovan. Takih nezavarovanih ljudi ni malo, nimajo zaposlitve ali kakega drugega statusa za obvezno zavarovanje, in ne denarja, da bi si zavarovanje plačali sami.
Izvajalec pregleda mora imeti napotnico delodajalca. Ona je podlaga za zaračunavanje stroška. Zato ni nobene povezave s plačili iz obveznega zavarovanja. Izvajalec od delavca ne sme zahtevati ničesar.

Obstaja pa primer, ko se zadeve lahko zapletejo. Kadar zdravnik, ki opravlja zdravniški pregled pred zaposlitvijo ugotovi, da je delavec bolan, praviloma pregled prekine. Pred nadaljevanjem napoti delavca k osebnemu zdravniku, ki naj poskrbi za odpravo bolezni.  Storitve osebnega zdravnika  in obvezno zavarovanje pa sta že povezani zgodbi. Posebej še, če je potrebno še zdravljene v bolnišnici.

Podrobnosti v zvezi s preventivnimi pregledi je moč prebrati tudi na spletni strani Inšpektorata RS za delo: http://www.id.gov.si/si/storitve/stalisca/stalisce_zdr_pregledi/


Lep pozdrav,
Alojz Šket

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij