Atama logotip
EN

Pogodba za nedoločen čas - agencija

22.04.2014 00:00:00

Pozdravljeni,

 najverjetneje se mi bo ponudila možnost pogobe za nedoločen čas preko agencije. Ker mi na spletu zaenkrat ni uspelo najti pretirano koristnih informacij, se obračam na vas.

Kakšni so lahko "zapleti" in bi morala biti na kaj posebaj pozorna, ko sklepam pogodbo za nedoločen čas preko agencije? Dodeljena bi bila le enemu delodajalcu.


Hvala za vašo pomoč in lep pozdrav,


Sara Vidovič


Dober dan.

Pogodba o zaposlitvi z delodajalcem, ki  zagotavlja delavce drugemu uporabniku (agencija) ima vse elemente kot navadna pogodba in nekaj specifičnosti. Med običajne elemente bi šteli, določbe o delovnem mestu, kraju dela in delovnem času, začetku oz. nastopu dela, določila o varstvu pri delu, izobraževanju, drrugih pravicah in dolžnostih delavca, recimo o vestnem i natančnem opravljanju dela in podobno. Pogodba lahko vsebuje določilo o poskusnem delu, pri čemer je pomembno, kaj se bo v poskusnem delu preverjalo ali ocenjevalo. Pogodba mora določati kriterije za določitev dopusta, izraba pa je odvisna od dogovora z uporabnikom. Pogodba mora natančno določiti plačilo za opravljeno delo. Zato mora določiti osnovno plačo in vse dodatke, vsak element posebej, recimo dodatek za minulo delo, za nočno delo, za nadurno delo, za izmensko delo, za delo na nedeljo ali praznik in podobno. Določiti mora morebitna pravila za letne nagrade, bonuse, božičnico in podobno. Določiti mora višino regresa za dopust. Določiti mora višino nadomestila za malico in za prevoz na delo.

In sedaj posebnosti: pogoje zaposlitve preko agencije je treba po zakonu določiti s posebnim dogovorom med agencijo in uporabnikom. Ta dogovor vam mora biti na razpolago, najbolje če je priloga pogodbi o zaposlitvi. Zakon določa, da je agencijski delavec v pravicah in obveznostih enak delavcu, ki je zaposlen pri uporabniku. Zato mora pogodba o zaposlitvi določiti, katera kolektivna pogodba zavezuje uporabnika in navedbo morebitnih splošnih aktov uporabnika, ki določajo pravice in obveznosti delavcev. To področje enakosti je najbolj pomembno. Podčrtujem!

Posebnost je seveda, da delo organizira uporabnik, ga nadzira in meri. Vi boste morali v zvezi z delom 100 % upoštevati uporabnikova navodila in ne morebiti navodila agencije. Če menite, da gre za nezakonitist, zahtevajte od delodajalca (agencije), da se ona odpravi.

Pogodba ali kak drug dokument ne sme določiti, da je agencijski delavec, agenciji za posredovanje karkoli dolžan. Nobena provizija ali strošek ni dovoljen.

In kako delovati, če so težave: nasveti naše agencije so, da se najprej kaže pogovarjati z nadrejenim vodjem, potem drugimi odgovornimi pri uporabniku, v nadaljevanju z odgovornimi v agenciji, če ne pomaga, poverite zadevo odvetniku ali delovnemu inšpektorju, lahko tudi Ministrstvu za delo, ki agencijam daje dovoljenje za delo.

Agencijsko delo je v porastu, je vedno pogostejša možnost vstopa v zaposlitev, zato jo kaže izrabiti vedno, če se zanjo ponudi priložnost.

Lep pozdrav,

Alojz Šket

www.atama.si

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij