Atama logotip
EN

KONEC PORODNIŠKE

23.06.2014 00:00:00

Pozdravljeni!

Čez mesec dni mi poteče porodniški dopust. Ali je po izteku porodniške dolžan delavko kontaktirati delodajalec ali to stori delavka? Obstaja kakšen predpis v zvezi s tem? 

 

Lp 


Dober dan.

Zakon obvezuje delavca, da obvešča delodajalca o vseh okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje določil pogodbe o zaposlitvi. Te okoliščine so nedvomno zdravstveno stanje, dopusti, druge odsotnosti od dela in podobno. O zadnjem dnevu starševskega dopusta ima podatek tudi delodajalec, saj mu Center za socialno delo pošilja kopije odločb. Za delavko pa je pomembno, da delodajalca obvesti o morebitni zahtevi za skrajšan delovni čas, morebitnem režimu dojenja otroka in se sploh pogovori v naprej, kaj in kje bo nadaljevala z delom. Ni namreč nujno, da boste po daljši odsonosti zopet delali enako delo. Zelo koristno je, če se pogovorite še o dopustu. Na razpolago vam je še letošnji, in morda še kaj ostanka od lani. Predlagam, da delodajalca obvestite o svojem predlogu za izrabo dopusta. On bo vaš predlog proučil z vidika obveznosti organizacije dela in vas obvestil o svoji odločitvi.

Nobenega dvoma pa seveda ni, da ste obvezni naslednji delovni dan po izteku starševskega dopusta priti na delo. Delodajalec vas na to ni dolžan opominjati.

Tudi delodajalec ima interes, da se o nastopu dela z delavko pogovori, in to pred iztekom starševskega dopusta. Ni pa predpisa, ki bi eno ali drugo stran posebej obvezoval. Recimo na način, da je treba 10 dni pred iztekom ali v kakšnem drugem roku karkoli narediti. Zakonodajalec je najbrž izhajal iz prepričanja, da bosta delavec in delodajalec zadevo uredila brez prisilnih norm.

Lep pozdrav.

Alojz Šket

www.atama.si

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij