Atama logotip
EN

PORODNIŠKI DOPUST, PREJEMKI, LETNI DOPUST

02.07.2014 00:00:00

Zaposlena sem v malem podjetju, kjer nimamo kadrovske službe, prav tako, pa v zadnjih 10 letih, nobena zaposlena oseba ni koristila porodniškega dopusta, zato vas prosim za nasvet. Mnenja glede mojih pravic, so deljena, zato se obračam na vas.
Sredi novembra 2014 bom nastopila enoletno odsotnost z dela, zaradi porodniške. Nazaj na delo, po odsotnosti, se tako vrnem sredi novembra 2015.

Zaposlena sem za nedoločen čas, od l. 2005 (pogodbo o zaposlitvi imam po 11. in 13. členu zakona o delovnih razmerjih-ZDR-1, veljavne kolektivne pogodbe-trgovina in na osnovi aktov in pravilnikov družbe).

Zanima me, če mi pripada:

- 13. plača za leto 2014, kot ostalim zaposlenim (izplačilo dec. 14), ko bom uradno že mesec dni na porodniškem dopustu


- jubilejna nagrada, za 10 let v podjetju, pogoje izpolnim (januar 2015), ko bom uradno na porodniškem dopustu


- regres za leto 2015 (izplačilo maj 2015-regres je pri nas vedno izpalačn v mesecu maju), ko bom uradno na porodniškem dopustu


-letni dopust za leto 2015, glede na to, da se na delo vrnem konec novembra 2015 ( v celoti ali le sorazmerni del dopusta)Hvala v naprej in lepo vas pozdravljam.

N.  


Dober dan.

Vprašanja, ki vas zanimajo so urejena v kolektivni pogodbi trgovine in zakonu. Zato so odgovori nanje enostavni.

  1. 13. plača pripada delavcu, če tako določa kolektivna pogodba pri delodajalcu ali splošni akt delodajalca. Za vas to pomeni, da bo od akta delodajalca odvisno, kakšni pogoji bodo v njem določeni za morebitno izplačilo 13. plače ali božičnice. Ona namreč ni obvezna ne po zakonu, ne po kolektivni pogodbi trgovine. O izplačilu se bo odločil delodajalec. Če izplačilo bo, ne verjamem, da bi delodajalec izločil delavke na starševskem dopustu. Najbrž bi bila izločitev celo sporna in bi delavka lahko uveljavljala varstvo zakonitosti na sodišču.
  2. Jubilejna nagrada pripada delavcu za 10, 20, 30 ali 40 let delovne dobe, vendar le pri zadnejm delodajalcu. Vi boste naslednje leto izpolnila 10 let pri zadnjem delodajalcu (razumem, da ste zaposlena ves čas pri tem delodajalcu), zato vam jubilejna nagrada pripada. Na to nič ne vliva, če boste 2015 na starševskem dopustu.
  3. Regres za leto 2015 vam pripada v celoti, kot da bi delali. Izplačan mora biti v enakem roku, kot ostalim.
  4. Dopust vam pripada v celotnem obsegu, izrabili ga boste lahko po vrnitvi s starševskega dopusta ali kasneje. Če bi iz nekih razlogov na vaši strani (recimo bolezen) dopusta ne mogli izrabiti v celoti v letu 2015, imate pravico razliko izrabiti kadarkoli v do konca leta 2016. Kadarkoli seveda pomeni v soglasju z delodajalcem.

Lep pozdrav.

Alojz Šket

www.atama.si

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij