Atama logotip
EN

predhodno odobren dopust - odpovedni rok

17.07.2014 00:00:00

Zaradi raznoraznih razogov (maltretiranje) bom dal redno odpoved delovnega razmerja. Ta odpoved bo datirana 4 dni pred koristenjem dopusta ki mi ga je predhodno delodajalec že odobril. Ali mi lahko delodajalec ukine dopust v času odpovednega roka (ki je 30 dni) ki prične teči z datumom vročitve odpovedi?

Hvala vnaprej M. 


Dober dan.

Načeloma delodajalec to lahko naredi, če bi mu tak ukrep narekovale resnično močno (izredno) spremenjene razmere organizacije dela. V morebitnem sporu bi moral to dokazovati. 

Lep pozdrav.

Alojz Šket

www.atama.si

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij