Atama logotip
EN

Živinorejec / traktorist m/ž

Kraj dela: Dolenjska
Veljavnost oglasa: 04.01.2018 - 03.02.2018
Področja dela: Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo
O podjetju: Osnovna dejavnost podjetja GO-KO d.o.o. je proizvodnja mleka in mesa. S tem Govedoreja Kočevje nadaljuje tradicijo organizirane reje govedi, ki se je začela na Kočevskem leta 1948 z ustanovitvijo takratnega družbenega posestva. Na štirih lokacijah (Cvišlerji, Livold, Mlaka in Koblarji) se nahaja povprečno 1.100 glav krav molznic in 1.400 glav ostale goveje živine, blizu 1800 ha kmetijskih površin pa zagotovi dovolj osnovne krme za vse kategorije živali v govedoreji.
Delovno mesto: Podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo mleka in mesa, med svoje vrste vabi ŽIVINOREJCA/TRAKTORISTA m/ž.
Delo obsega: Vožnja traktorja z namenom krmljenja živine, prevoza živine in druga kmetijsko-poljedelska opravila.
Izvajanje posameznih faz v proizvodnem ciklu in oskrbovanje živali v skladu z navodili
- izvajanje del v molzišču, porodnišnici in v vzreji mlade živine,
- krmljenje živali
- ročni ali strojni razvoz krme po krmilni mizi,
- izvajanje pomoči pri kontroli zdravstvenega stanja živali, pri veterinarskih delih, pri aplikaciji zdravil, pri osemenjevanju živali, pri porodničarskih delih, pri urejanju dogonskih poti, delovanju električnih ograj in signalizacije,
- opazovanje in evidenca estrusov,
- manipulacija in fiksacija živali med posegi,
- dovoz in razdeljevanje nastilja,
- dogon živine s paše in na pašo, urejanje in vzdrževanje higiene bivalnega okolja živali (krmilne mize, stojišča, hodniki in jasli),
- evidentiranje dogodkov,
- odpravljanje enostavnejših napak na opremi,
- obveščanje o odstopanjih od normalnega stanja,

Izvajanje poljedelskih del:
- nakladanje, razkladanje in prevoz živine, gnoja, gnojil, semen, pridelkov,...
- obdelovanje kmetijskih površin s kmetijsko mehanizacijo (priprava zemlje, gnojenje, sejanje, obdelovanje, škropljenje, košnja, žetev, skladiščenje, ...)
- tekoče vzdrževanje strojev skladno z navodil proizvajalca,
- izvajanje zahtevnejših vzdrževalnih del po navodilih,
- opravljanje raznovrstnih kmetijskih ročnih del,
- evidentiranje dogodkov (poraba gnojil, semen, zaščitnih sredstev in drugega materiala, opažanja na stanju posevkov, zemljišč, naprav in opreme, ...)
- samokontrola,
- odpravljanje enostavnejših napak na opremi,
- obveščanje o odstopanjih od normalnega stanja.

Delovno mesto se nahaja v Kočevju, delo se opravlja 6 dni v tednu, večji del v dopoldanski izmeni.
Pričakovana znanja in izkušnje: Pričakujemo prijavo kandidatov, ki so vsaj delno seznanjeni z kmetijskimi opravili in imajo opravljen izpit za upravljanje traktorja, izpit za upravljanje težke gradbene mehanizacije predstavlja dodatno prednost. Vaše prijave pričakujemo do 3.2.2018 na el. naslov: go-ko@ihan.si
Ponudba zajema: Naročnik k prijavi vabi posameznike, katere veseli delo na kmetiji in si želijo zanesljivega delodajalca, s katerim bi sodelovali na dolgi rok.
Z izbrano osebo bo naročnik sklenil pogodba za določen čas, s preizkusnim obdobjem in kasnejšo možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Redno plačilo je sestavljene iz zajamčenega dela in stimulativnega nagrajevanja.
Zahtevana izobrazba: I. - 7 razredov osnovne šole ali manj, II. - dokončana osnovna šola, III. - dokončana poklicna šola, IV. - dokončana srednja strokovna šola, V. - dokončana gimnazija in ostale štiriletne šole
Delovne izkušnje: 1-3 leta
Karierni nivo: izkušeni delavec
Delovni čas: polni delovni čas
Oblika zaposlitve: redno, nedoločen d. č., redno, določen d. č.
Plačilo: po dogovoru mesečno
Kontakt: Uršula Pust, 01/23-00-863