Atama logotip
EN

Osnova za bolniško

Pozdravljeni, imetniku je določeno, da dela teden dni v mesecu, ostalo je nadomestilo države, zaradi kovida, čakanje na delo. Nastopil je bolniško zaradi bolezni 30.11.2020, bolniško nadaljuje s sklepom ZZZS-ja naprej. Prosim, kaj je osnova za izračun bolniške delodajalca, za mesec december. Hvala za odgovor in lep pozdrav

Spoštovani!

Zakon o delovnih razmerjih v 137. členu, 7. odstavek navaja:

Če s tem ali drugim zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanim predpisom ni določeno drugače, delavcu pripada nadomestilo plače v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

Lep pozdrav,

Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij