Atama logotip
EN

Vsa pogosta vprašanja podjetij

 1. Datum nastopa dela
 2. Nadomestilo za ločeno življenje
 3. Dodatek do minimalne osnove
 4. Čakanje na delo doma+2 urna bolniška CORONA virus
 5. Koriščenje letnega dopusta
 6. Štiri urna invalidska upokojitev
 7. Vračilo regresa
 8. Pošiljanje plačilnih list delavcem
 9. Vrnitev regresa
 10. konkurenčna klavzula
 11. Izplačilo regresa
 12. Delovni čas
 13. Izobraževanje za delo
 14. Prijava v 5 dnevno delovno razmerje
 15. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE in KILOMETRINA
 16. Odpoved POZ za določen čas
 17. Dodatek na delovno dobo
 18. Dopust
 19. KRAJŠI DELOVNI ČAS ZARADI STARŠEVSTVA IN DELOVNA DOBA
 20. Odmera letnega dopusta
 21. Potni stroški
 22. Nadomestilo z zavoda za zap.
 23. Nadurno delo pri uporabniku
 24. Obračun delovne dobe
 25. Sprememba naziva DM
 26. Sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi
 27. bonitete ob novi zaposlitvi
 28. Menjava delavca na istem delovnem mestu
 29. nadomestilo os.prejemkov
 30. redna odpoved pogodbe
 31. NOVA ZAPOSLITEV
 32. Osnova za obračun bolniške nad 30 dni
 33. Sejnina!
 34. zaposlovanje družinskih članov
 35. Delovni inšpektor
 36. SKLEP O NEIZBIRI
 37. IZBIRA KANDIDATA
 38. DOPUST