Atama logotip
EN

Razpisanih 1.000 štipendij za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za prihajajoče šolsko leto 2018/2019.

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Prijave bodo sprejemali od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018. Vloge, oddane pred začetkom oziroma po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.

Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje. Višina štipendije znaša 100,00 EUR mesečno.

Kako poteka izbirni postopek?

Razpisanih je 1.000 štipendij za deficitarne poklice in glede na izkušnje preteklih let je pričakovati, da bo tudi tokrat prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih štipendij.

V tem primeru se štipendija dodeli glede na izpolnjevanje naslednjih meril:
- višina povprečne ocene v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
- višina povprečne ocene izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev deficitarni poklici

1. Kamnosek
2. Mehatronik operater
3. Izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
4. Inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
5. Oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
6. Elektrikar/električarka
7. Avtokaroserist/avtokaroseristka
8. Pek/pekarka
9. Slaščičar/slaščičarka
10. Mesar/mesarka
11. Tapetnik/tapetničarka
12. Mizar/mizarka
13. Zidar/zidarka
14. Tesar/tesarka
15. Klepar-krovec/kleparka-krovka
16. Izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
17. Slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
18. Pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
19. Gozdar/gozdarka
20. Dimnikar/dimnikarka
21. Steklar/steklarka
 
Dvojezični izobraževalni programi:

1. Ekonomski tehnik/ekonomska tehtnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
2. Mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
3. Strojni tehnik/strojna tehtnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
4. Kemijski tehnik/kemijska tehtnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku.

Starši, še pomembne informacije za vas

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine. Istočasno lahko dijak prejema tudi državno štipendijo in ne vpliva na njeno višino. V primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več o razpisni dokumentaciji lahko najdete na spletni strani - Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis).

V kolikor bi imeli kakršnokoli vprašanje, nam ga lahko zastavite tukaj.

Teja Kastelic