Atama logotip
EN

Podatki za priznanje pravic do pokojnine

Mnogi delavci se sprašujejo, zakaj jim delodajalec letos ni poslal poročila o tem koliko se je v koledarskem letu povečalo obdobje zavarovanja in kolikšna je bila osnova za priznanje pravice do pokojnine. Razlog je v veliki novosti, ki jo uvaja nova zakonodaja.
 
Stara zakonodaja je določala, da mora delodajalec delavcu do konca aprila izdati potrdilo za preteklo leto, v katerem ga obvešča o obdobju, Mizaobračunu in plačilu prispevkov za pokojninsko zavarovanje.
 
Od 1.1.2016 dalje velja nov Zakon o pokojninskem zavarovanju (ZPIZ-2). Ta ureja vprašanje potrdila popolnoma drugače. V 140. členu določa, da obvestilo (prej potrdilo) s temi podatki enkrat letno zavarovancem posreduje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 
Način obveščanja delavcev je urejen v Zakonu o matični evidenci. V 97. členu je določeno, da zavod obveznost obvestila izpolni, če je delavcu omogočil vpogled v osebno informativno evidenco. Do želenih podatkov bo delavec torej moral sam, nihče mu jih ne bo poslal.
 
Da bi podatke delavec videl, mora imeti osebni računalnik z možnostjo dostopa do interneta in kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe.
 
Več informacij o dostopu do elektronski storitev ZPIZ (vloge, stanja, nakazila in osebni podatki) najdete na spletni strani »Moj eZPIZ.
 
 
Atama, d.o.o.,
Alojz Šket