Atama logotip
EN

Pisni obračun plače

Vsak mesec, ko prejmemo plačilo za opravljeno delo, nam mora delodajalec vročiti tudi pisni obračun plače, oziroma, kot to pogosteje imenujemo – plačilno listo.

Po Zakonu o delovnih razmerjih mora delodajalec do konca plačilnega dne izdati pisni obračun. Iz obračuna morajo biti razvidni podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki (do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi), obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu.

Mora biti pisni obračun res vročen preko pošte? pisni obracun plac Teja Kastelic

Ne, delodajalec določa, na kakšen način bo vročal pisni obračun plač. Sicer še vedno največ delodajalcev vroča pisne obračune preko pošte, lahko pa vam obračun vroči osebno ali pa vam ga pošlje na vaš SLUŽBENI elektronski naslov (nikakor pa vam ga ne sme pošiljati na vaš zasebni elektronski naslov, kot na primer ime.priimek@gmail.com in podobni naslovi).

Kaj pa, če nisem prejel-a pisnega obračuna?

Najprej se v vsakem primeru obrnite na podjetje oziroma računovodstvo podjetja. V kolikor je prišlo do težave pri izdaji pisnega obračuna, vam bodo brez težav izdali kopijo ter vam jo vročili bodisi osebno, bodisi preko pošte.

V kolikor pa pride do primera, ko podjetje ne želi izdati pisnega obračuna navkljub vašim opozorilom, lahko zahtevate izdajo pisnega obračuna s tožbo na delovnem sodišču. Prav tako se lahko obrnete na Inšpektorat za delo, ki bo temu primerno ukrepal.

Ali ste vedeli?

Pisni obračun je verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo. Kaj to pomeni? V kolikor dobite izplačano plačo, ki je nižja kot bi morala biti, lahko s samim pisnim obračunom na sodišču sprožite tožbo proti delodajalcu.

Imate kakšno vprašanje z zvezi s pisnim obračunom plač? Zastavite nam ga lahko v naši rubriki Pošljite nam vprašanje. 

Teja Kastelic