Atama logotip
EN

Odredba karantene delavcem

V javnosti se pojavljajo obvestila nekaterih delodajalcev, ki opozarjajo svoje zaposlene, da ne smejo zapuščati Slovenije. S tem razlogom je Ministrstvo za zdravje na spletni strani objavilo pojasnilo glede odrejanja karantene delavcem.

Z ministrstva pojasnjujejo, da obvestilo oz. opozorilo delavcem s strani delodajalca glede zapuščanja države, nima neposrednega delovnopravnega učinka.  

 

Opravičena odsotnost:

V skladu s 36. členom ZDR-1 je delavec dolžan obveščati delodajalca o okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. V primeru nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile (odrejene karantene), je primerno, da delavec pravočasno obvesti delodajalca o okoliščinah odsotnosti.

Do odsotnosti z dela (ter nadomestil plače) je delavec upravičen iz razlogov, ki so zakonsko določeni oz. dogovorjeni na podlagi sporazuma socialnih partnerjev. V kolikor je delavcu s strani pristojnega organa odrejena karantena in ne more opravljati dela, se takšna odsotnost ovrednoti kot višja sila (šesti odstavek 137. člena ZDR-1).

V kolikor je delavcu podana višja sila, mu v skladu z zakonodajo pripada nadomestilo plače v višini 50 odstotkov plače in ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače (šesti odstavek 137. člena ZDR-1).

Financiranje s strani države:

Od 11. julija je v veljavi četrti protikoronski zakon (ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA PRIPRAVO NA DRUGI VAL COVID-19 (ZIUPDV).

  1. Podaljšan je ukrep subvencioniranja čakanja na delo do konca avgusta 2020. Delavcu v času začasnega čakanja na delo, Republika Slovenija krije 80% nadomestila plače ter prispevke za vsa socialna zavarovanja.
  2. Izplačilo nadomestila plače zaradi odrejene karantene v skladu z zakonom, povrne Republika Slovenija v celoti. Upravičenost do povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene traja najdlje do 30. septembra 2020.

 

Neopravičena odsotnost:

V kolikor so bili v veljavi predpisi odredbe karantene ob povratku že pred odhodom delavca v določeno tujo državo, delavec ne bo upravičen do odsotnosti z dela zaradi višje sile, saj dogodek ni nepričakovan in se mu je mogoče izogniti.

Ker delavec ne more opravljati dela in hkrati ni podana višja sila, se mora delavec z delodajalcem dogovoriti o drugi podlagi odsotnosti. Neopravljanje dela (brez podlage opravičene odsotnosti) pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in je lahko podlaga za ukrepanje delodajalca.

 

Nekaj držav na rdečem seznamu (14-dnevna karantena) od 31. julija 2020:

- Albanija,  
- Bolgarija,
- Bosna in Hercegovina,
- Črna gora,
- Kosovo,
- Romunija,
- Rusija,
- Severna Makedonija,
- Srbija,
- Združene države Amerike...

Celoten seznam ter ostale sezname, si lahko ogledate na spletni strani: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

 

 fight-virus-concept 23-2148496507
Delodajalec pričakuje od vsakega zaposlenega, da bo v prostem času kot tudi med koriščenjem letnega dopusta izvajal ukrepe za preprečevanje širjenja okužb.
Da se izognemo potencialno tveganim situacijam za okužbo Covid-19, še naprej nosimo maske v zaprtih javnih prostorih, se ne zadržujemo v večjih skupinah ljudi in najpomembnejše, spoštujemo prepoved prehajanja meja držav, ki so na rdečem seznamu in tistih, ki bodo še postala. Potrebno se je zavedati, da bi posledice vaših dejanj, ogrozile varnost in zdravje sodelavcev ter nemoteno poslovanje organizacije.

 

 

 

 

 

 

Viri: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za notranje zadeveZIUPDV

Vir slike: https://www.freepik.com/free-vector/fight-virus-concept_7464588.htm

 

Janja Kompare