Atama logotip
EN

Odpravnina v primeru prenehanja pogodbe za določen čas

Skladno z zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, delavcu pripada odpravnina.
 
 V primeru, da je pogodba sklenjena za določen čas, za obdobje enega leta in manj, je višina odpravnine 1/5 od povprečja zadnjih treh bruto plač oz. obdobja pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
 Pisanje 2
Teh pravic delavec nima v primerih oz. sledečih oblikah zaposlitve:
-     nadomeščanje začasno odsotnega delavca;
-     v primeru sezonskega dela (trajanje manj kot tri mesece);
-     opravljanje javnih del oz. prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike  zaposlovanja v skladu z zakonom;
-     v primeru, da po poteku pogodbe za določen čas, podjetje delavca zaposli za nedoločen čas.
 
Več o odpravninah in ostalih dolžnostih in pravicah zveste na naši kadrovski šoli, ki ima še nekaj prostih mest v maju.
 
 
Željka Pečanin