Atama logotip
EN

Očetovski dopust

Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi v prvih dneh rojstva otroka pomagali materi pri negi in varstvu otroka.

Katere spremembe prinaša leto 2018? očetovski dopust 2018

V letu 2018 se je ureditev očetovskega dopusta spremenila tako, da je oče upravičen do 30 koledarskih dni očetovskega dopusta z nadomestilom (plačanega dopusta) – v letu 2017 je očetom pripadalo 25 dni plačanega in 25 dni neplačanega očetovskega dopusta.
Od sedaj naprej neplačanega očetovskega dopusta ni več možno uveljavljati.

Nova ureditev velja za vse očete novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta (vloge vložene po 1. 1. 2018). Plačane dneve očetovskega dopusta po novi ureditvi bodo lahko uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izrabili neplačanega dela očetovskega dopusta. Nova ureditev pa ne velja za očete, ki imajo otroka starejšega od treh let.

Do kdaj ga je potrebno koristiti?

Prvih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Še preostalih 15 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta pa morajo izrabiti v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka.

Plačani dopust očetje uveljavljajo na centru za socialno delo, kjer oddajo vlogo. Nadomestilo za 30 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta krije država.

Imate dodatna vprašanja? Zastavite nam jih lahko v rubriki Vprašanja iskalcev.

Teja Kastelic