Atama logotip
EN

Obveznosti delavca

Katere so obveznosti delavca določa Zakon o delovnih razmerjih v 7.1 podpoglavju z desetimi členi. Le-ti veljajo, četudi niso s pogodbo o zaposlitvi natančneje določeni. Obveznosti urejajo tudi drugi predpisi kot so kolektivne pogodbe, splošni akti delodajalca in pogodba o zaposlitvi.

clark-young-135435-unsplash 

Poglavje delimo na več oddelkov:

a) Opravljanje dela

b) Obveznost obveščanja

c) Prepoved škodljivega ravnanja

č) Obveznost varovanja poslovne skrivnosti

d) Prepoved konkurence

 

(Vir: Zakon o delovnih razmerjih)

 

Janja Kompare