Atama logotip
EN

Obvestilo o odmeri letnega dopusta za tekoče leto

Delodajalci pozor! Do konca meseca marca imate čas, da vse zaposlene obvestite o pripadajočem dopustu za leto 2018, saj zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 2. odstavku 160. člena določa:

"Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto."Obvestilo o odmeri letnega dopusta

Obvestilo mora biti v pisni obliki, delodajalec pa lahko delavca obvesti tudi na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Če ne veste, kako določiti ustrezno število dni pripadajočega dopusta, lahko to preverite v našem članku, kjer smo bolj podrobno pisali o dopustu.

Tudi mi lahko za vas uredimo takšna in podobna kadrovska opravila. Preverite možnost delne ali celotne zunanje kadrovske funkcije.