Atama logotip
EN

Nova pooblastila delovnega inšpektorata

Novela zakona o inšpekciji dela daje delovnemu inšpektorju nova pooblastila. Po novem bo lahko inšpektor s prisilnim ukrepom upravno prepovedno odločbo neposredno vplival na ravnanje delodajalca v primeru dveh kršitev. delovni inšpektorat ima nova pooblastila Alojz Šket

Prva kršitev se nanaša na izplačilo plače. Če delodajalec v obdobju 12 mesecev dva ali večkrat krši določbo zakona o delovnem razmerju o plačilnem dnevu, lahko inšpektor z odločbo neposredno vpliva na ravnanje delodajalca do odprave nepravilnosti.

Druga kršitev se nanaša na opravljanje dela na drugih pravnih podlagah. Zakon namreč določa, da se sme delo opravljati le na podlagi pogodbe o zaposlitvi, kadar obstajajo elementi delovnega razmerja. To so prostovoljno osebno nepretrgano delo, za plačilo, v organiziranem procesu delodajalca in po navodilih in nadzoru delodajalca. V primeru kršitve bo lahko inšpektor z odločbo vplival na to, da delodajalec v roku treh delovnih dni po ugotovitvi delavcu izroči ustrezno pogodbo o zaposlitvi.

Če v vašem podjetju niste povsem prepričani, ali imate urejeno vso kadrovsko evidenco oziroma imate pravilno urejene pogodbe o zaposlitvah, vam pri tem lahko pomagamo mi. Kadrovski pregled je naša storitev, kjer pregledamo kadrovske mape zaposlenih v vašem podjetju in opravimo temeljit pregled vaše kadrovske dejavnosti ter dokumentacije.

Alojz Šket