Atama logotip
EN

Kako ravnati ob poškodbi na delu?

Zakon o varnosti in zdravja pri delu nalaga odgovornost do varnega in zdravega okolja tako delodajalcu kot tudi delavcu. Medtem ko je delodajalec dolžan zagotavljati varnost in zdravje delavca pri delu, mora delavec opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb. Kljub temu, na delovnihVprasaji mestih pride tudi do različnih nezgod, le-te pa zahtevajo posebno postopkovno obravnavo. Ob pripetljaju poškodbe na delovnem mestu, delodajalec in poškodovanec, po sami zdravstveni oskrbi poškodovanca, najprej naredita zapisnik, v katerem delavec navede celoten opis nezgode ter okoliščin, kako je do nezgode prišlo. Priporočljivi so tudi podpisi morebitnih prič dogodka. Na podlagi zapisnika delodajalec izpolni obrazec Prijava nezgode - poškodbe pri delu (ER-8). V njem s pomočjo navodil za izpolnjevanje obrazca ter pripadajočih šifrantov, poleg osnovnih podatkov kot so datum in kraj nesreče, natančno definira okoliščine, vzrok in naravo poškodbe. Obrazec nato pošlje osebnemu zdravniku poškodovanca.
 
V kolikor gre pri nesreči na delovnem mestu za poškodbo, zaradi katere je delavec nezmožen za delo najmanj tri zaporedne delovne dni, za poškodbo s smrtnim izidom, kolektivno nezgodo, za nevaren pojav ali ugotovljeno poklicno bolezen, pa mora delodajalec kopijo obrazca poslati v vednost tudi inšpektoratu za delo. Ob tem je potrebno poudariti, da zakon delodajalcu nalaga tudi preventivno obveznost informiranja inšpektorata za delo, in sicer pred začetkom vsakega delovnega procesa, pri katerem delodajalec že vnaprej ve, da obstajajo večja tveganja za poškodbe oziroma zdravstvene okvare.

Iskanje ustreznih ljudi, ki bodo zadostili potrebam vašega podjetja, je zahteven proces. Z našimi storitvami na področju iskanja in izbora kadrov boste prihranili čas in pospešili proces zaposlovanja. Posledično vam kasneje pomagamo v primerih kot je naveden zgoraj. Več o iskanju in selekciji kandidatov si lahko preberete na povezavi oziroma izpolnite obrazec za povpraševanje in nam ga pošljete.

Lara Došen