Atama logotip
EN

Izpis delovne dobe

Delodajalci pri novi zaposlitvi od delavca potrebujemo izpis delovne dobe. Večkrat se pri zaposlenih (pa tudi nekaterih kadrovikih) pojavlja dilema, kako pridobiti podatek o delovni dobi.
 
Kako do podatka?
 
Podatek o delovni dobi je mogoče razbrati iz izpisa pokojninske dobe, ki ga zaposleni pridobi na ZPIZu (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije).Odprta knjiga
 
Izpisek je moč dobiti na katerikoli enoti ZPIZa. Lahko ga prevzamete osebno, preko portala moj EZPIZ (potrebujete digitalno potrdilo) ali preko elektronske pošte z obrazcem - Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS. 
 
Izpis služi kot podlaga za izračun delovne dobe. Ne pomeni, da je podatek o pokojninski dobi enak podatku o delovni dobi.
 
Pokojninska doba ni enako delovna doba
 
Kadrovik ali računovodja bo iz izpisa razbral, koliko ima delavec dejansko delovne dobe, na podlagi pokojninske dobe. Zavedati se je potrebno, da nekatere postavke iz pokojninske dobe ne spadajo v delovno dobo. O tem smo pred časom že pisali v članku Razlika med delovno in zavarovalno dobo.
 
Zakaj delodajalci potrebujemo podatek o delovni dobi?
 
Podatek o delovni dobi potrebujemo največkrat iz dveh razlogov:
-          za izračun dodatnih dni dopusta
-          za izračun dodatka za minulo delo

 

Tanja Šket

Direktorica