Atama logotip
EN

Delo otrok in mladostnikov

Večina otrok in mladostnikov, ki še niso dopolnili 18 let, opravlja lažja dela med počitnicami.delo mladoletni Manca Štanta

Kako je zakonodaja urejena na tem področju?

Po 211. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1):
- je prepovedano delo otrok, ki so mlajši od 15 let. Izjemoma lahko otrok, ki je mlajši od 15 let, proti plačilu, sodeluje pri snemanju filmov, pri pripravi del s področja kulture oziroma na področju oglaševalske aktivnosti,
- otrok, ki je dopolnil 13 let lahko največ 30 dni v koledarskem letu v času počitnic opravlja lažja dela. Dela, ki jih opravlja, ne smejo ogrožati njegove varnosti, zdravja, izobraževanja in razvoja,
- otroci lahko opravljajo delo samo v primeru, če inšpektor za delo izda predhodno dovoljenje na podlagi zahtevka zakonitega zastopnika.

Delovni čas otrok in mladostnikov

PingoV 212. členu ZDR-1 je določeno, da otroci, mlajši od 15 let, ki opravljajo lažje delo med počitnicami, ne smejo delati več kot 6 ur na dan oziroma 30 ur na teden. Če otroci, mlajši od 15 let delajo v šolskem letu izven časa, določenega za pouk, lahko delo opravljajo največ 2 uri na dan oziroma 12 na teden. Prepovedano je opravljanje nočnega dela med 20.00 in 06.00 uro. Poleg tega morajo imeti v obdobju 24.-ih ur zagotovljen dnevni počitek v trajanju najmanj 14.-ih zaporednih ur. Otrok, ki opravlja lažja dela v času šolskih počitnic mora imeti zagotovljenih vsaj 14 dni neprekinjenega počitka.

 

Posebno varstvo za mladoletne delavce v rednem delovnem razmerju 

Obstaja tudi posebno varstvo za delavce, ki še niso dopolnili 18 let in so v rednem delovnem razmerju.

Po 191. členu ZDR-1 omenjeni delavci ne smejo opravljati:
- dela pod zemljo ali vodo,
- dela, ki presega njihove psihične in fizične sposobnosti,
- dela, ki negativno vpliva na zdravje,
- dela, ki vključujejo tveganje glede nesreč, ki jih mladi delavci ne morejo prepoznati zaradi pomanjkanja izkušenj,
- dela, ki vključuje tveganje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa ali vibracij.

Delavec, ki še ni dopolnil 18 let, ne sme delati več kot 8 ur na dan oziroma 40 na teden. Pravico imajo tudi do počitka med dvema delovnima dnevoma v trajanju najmanj 12 ur ter tedenskega počitka, ki traja nepretrgoma 48 ur (192. člen).

Kaj pa nočno delo?

Po 193. členu osebe mlajše od 18 let ne smejo opravljati nočnega dela (med 22.00 in 06.00 uro). Izjemoma lahko za določen čas opravlja nočno delo zaradi višje sile, če ni dovolj polnoletnih delavcev na razpolago. V primeru, da opravlja nočno delo, mu mora biti zagotovljen počitek v naslednjih treh tednih.

Koliko dopusta pripada mladoletnemu delavcu?

Delavec, ki še ni dopolnil 18 let ima pravico do povečanega letnega dopusta za 7 dni na letni ravni.

Za več vprašanj na omenjeno temo se lahko obrnete na naše svetovalce in zastavite vprašanje v naši rubriki Pošlji nam vprašanje.

Manca Štanta,
Svetovalka za zaposlovanje