Atama logotip
EN

Del plače za poslovno uspešnost, ki se ne všteva v davčno osnovo

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je sestavni del plače tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Zakon ne določa, katera izplačila se pojmujejo kot poslovna uspešnost. Sem sodijo božičnica, trinajsta plača, letni bonus, letna nagrada, itd.

Konec leta 2016 so bile sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini.
44. člen v 12. odstavku določa, da del plače za poslovno uspešnost spada med dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Dopolnitev je začela veljati januarja 2017.

Po dopolnitvi zakona se ob izpolnjevanju pogojev ne obračuna dohodnina na izplačano poslovno uspešnost. Prispevki delavca in prispevki delodajalca se obračunajo enako, kot pri izplačilu plače.

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni da se dohodek ne všteva v davčno osnovo miha šket plačilo za poslovno uspešnost

1. Dohodek se izplača le enkrat v koledarskem letu. Z drugimi besedami, če se poslovna uspešnost izplačuje v več delih, se davčno ugodneje lahko izplača le eno od izplačil.

2. Pravica do izplačila mora biti določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci v naprej seznanjeni in velja za vse delavce. Ni obvezno, da je višina izplačila za vse enaka. Enaki morajo biti pogoji in pravila za izplačilo. Na primer: do izplačila so upravičeni vsi delavci, zaposleni določen dan / obdobje v letu, za katerega se izplačuje.

3. Pravica do izplačila je lahko določena tudi s kolektivno pogodbo. V tem primeru ni potrebno, da so pravila enotno določena za vse delavce.

4. Drugi dokumenti, kot na primer pogodba o zaposlitvi, ne mora določati izplačil, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Višina izplačila

Zakon o dohodnini (Zdoh-2) v 44. členu določa, da se v davčno osnovo ne všteva dohodek izplačan do 70% povprečne mesečne plače v Sloveniji. Upošteva se zadnja znana mesečna povprečna plača. Na del dohodka, ki presega omejitev, se obračuna dohodnina, enako kot pri izplačilu plače. V takem primeru je potrebno paziti, da se osnova za dohodnino zmanjša le za del prispevkov, ki se nanašajo na del dohodka, ki se obdavči.

Poročanje davčnemu organu

Poroča se na REK-1 obrazcu. Dodani sta dve novi vrsti dohodka:

Izpolnjevanje analitičnega (individualnega) dela REK-a je odvisna od tega, ali se izplačilo navezuje oz. ne navezuje na prisotnost delavca.

V obeh primerih je vrsta dohodka: 1101 Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi delom.

Če se delovna uspešnost navezuje na prisotnost, se v polju A062 (Osnova za prispevek)  znesek vpiše v polje P01, v “M” del pa se znesek vpiše v polje M01. V polje število ur se vpiše 0.

Če se delovna uspešnost ne navezuje na prisotnost, se v polju A062 (Osnova za prispevek)  znesek vpiše v polje P04, v “M” del pa se znesek vpiše v polje M05.
rek

rek m

Bi želeli vaše kadrovske naloge prepustiti izkušenim strokovnjakom? Potem si oglejte našo ponudbo Kadrovskih storitev.


Miha Šket