Atama logotip
EN

Bruto in neto plača

Ena izmed tematik, ki se jo lotijo delavci in delodajalci je seveda plača. Večkrat se dogaja, da pride do nejasnosti, saj večina delodajalcev govori o bruto plači, nekateri delavci pa o neto plači ali pa celotnem izplačilu, ki ga dobijo na račun.
 
V zadnjem času opažamo tudi, da delodajalci predlagajo delavcu neto plačo ali pa kot zgoraj omenjeno, se dogovorijo za celotno izplačilo, ki ga bo delavec prejel.Kalkulator 2
 
Zakaj se je vedno potrebno pogovarjati o bruto plači?
 
Kadar se dogovarjamo za plačo, se je vedno potrebno pogovarjati v bruto zneskih. Namreč, bruto znesek je vedno enak, neto pa se lahko razlikuje ob upoštevanju različnih olajšavah.
 
Pri dogovarjanju za bruto znesek je povsem jasno, koliko neto plače vam pripada. Ne glede na to ali vam delodajalec upošteva eno ali več davčnih olajšav pri izplačilu, bo seštevek izplačila ter akontacije dohodnine vedno enak.
 
Kadar se dogovarjate v neto znesku (in ob tem ne določite vnaprej, katere olajšave vam bo delodajalec upošteval pri izplačilu), pa lahko pride do odstopanj.
 
Primer 1 (številke so približne za lažjo predstavo):
 
Neto plača 1000 eur
 
Ob upoštevanju splošne olajšave:                                                   Ob upoštevanju splošne olajšave in olajšave za otroka:
BRUTO: 1500 EUR
PLAČANI PRISPEVKI DELAVCA: 331 EUR
AKONTACIJA DOHODNINE: 167 EUR
PRISPEVKI DELODAJALCA: 241 EUR
SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA: 1740 EUR
BRUTO: 1411 EUR
PLAČANI PRISPEVKI DELAVCA: 312 EUR
AKONTACIJA DOHODNINE: 99 EUR
PRISPEVKI DELODAJALCA: 227 EUR
SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA: 1638 EUR
 
Ob predvidevanju, da ima delavec enega otroka, bi v obeh primerih dobil enako bruto plačo, vendar bi mu ob sprotnem upoštevanju olajšave za otroka delavec odvajal manjši znesek za akontacijo dohodnine in manjši znesek za prispevke delavca in delodajalca.
 
Primer 2 (številke so približne za lažjo predstavo):
 
Neto plača: 700 eur
 
Ob upoštevanju splošne olajšave:                                                   Ob upoštevanju splošne in dodatne splošne olajšave:
BRUTO: 1000 EUR
PLAČANI PRISPEVKI DELAVCA: 221 EUR
AKONTACIJA DOHODNINE: 81 EUR
PRISPEVKI DELODAJALCA: 161 EUR
SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA: 1164 EUR
BRUTO: 940 EUR
PLAČANI PRISPEVKI DELAVCA: 208 EUR
AKONTACIJA DOHODNINE: 32 EUR
PRISPEVKI DELODAJALCA: 151 EUR
SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA: 1092 EUR

Kaj pa, če je podatek o bruto plači preveč zapleten za delavca?
 
Seveda vsakogar zanima, koliko bo dejansko dobil denarja na račun. Najbolj poenostavljen način za izračun zneskov je (v tem trenutku pozabimo na različne olajšave), da bruto znesku odšteje približno eno tretino. Tako boste dobili približen občutek o svoji neto plači. Za pomoč pa lahko uporabite tudi obrazce za preračun plače – enega najdete tudi na naši spletni strani .
 
Sestava plače in način obračuna je ena izmed tem na naši Kadrovski šoli . Preverite, katere koristne vsebine vam še nudi.
 
Tanja Šket
Direktorica