Atama logotip
EN

Aktualni javni razpisi na področju zaposlovanja

Vas zanimajo priložnosti za pridobitev subvencij za namene vzpodbuditve zaposlovanja?

V nadaljevanju vam predstavljamo aktualne razpise Zavoda RS za zaposlovanje.

Učne delavnice
Subvencija je namenjena podjetjem z namenom, da bodočega zaposlenega spoznajo v konkretni delovni situaciji in jih praktično usposobijo za predvideno delovno mesto, v skladu s programom učne delavnice, ki ga predlagajo v ponudbi na javno povabilo.
 
Učna delavnica za posameznega udeleženca traja 6 mesecev. Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem internem in zunanjem mentorstvu praktično usposablja praviloma polni delovni čas. Interni mentor lahko hkrati usposablja največ dve osebi. Opraviti mora najmanj 60 ur mentorstva na mesec s ciljem, da udeleženec pridobiva znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, torej delovno specifične kompetence.

Rok prijave: do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 12. 2018.

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 mladi iskalci zaposlitve
Subvencija je namenjena iskalcem zaposlitve mlajšim od 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi. Usposabljanje traja 2 ali 3 mesece. V 3-mesečno usposabljanje se lahko vključijo le mladi iskalci prve zaposlitve.

Ponudbo za usposabljanje na delovnem mestu lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.

Rok prijave: do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018.
 
Javna dela 2018
Javno povabilo je odprto po posameznih sklopih na naslednjih območnih službah:

Razpis je namenjen sofinanciranju stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2018.
Na javnem povabilu so izbrani programi na področjih iz Kataloga programov javnih del.

Rok prijave: do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 4. 2018.


Priložnost zame v nevladnih organizacijah
Subvencija je namenjena spodbujanju zaposlovanja v nevladnih organizacijah in opravljanju pripravništva (če je tako predvideno s področno zakonodajo).

Subvencija znaša:
- 7.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna od 6 do 12 mesecev,
- 9.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna več kot 12 mesecev.

Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so v evidenci brezposelnih neprekinjeno prijavljene več kot 6 mesecev in imajo terciarno (vsaj visokošolsko strokovno oziroma univerzitetno) izobrazbo, so iskalci prve zaposlitve, ki glede na zaključeno raven in vrsto izobrazbe oziroma na zahtevani ravni izobrazbe še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega razmerja.

Rok prijave: do 30. 4. 2018

Zaposli.me 2017/2019
Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa ki jih zavod predlagala za vključitev.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Kandidate podjetje zaposli za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko podjetje zaposli invalide v skladu z odločbo o invalidnosti in osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih in se želijo zaposliti za krajši delovni čas.

Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019.

Delovni preizkus 2017/2018
Vključijo se lahko brezposelni, ki so prijavljeni v evidenco brezposelnih, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti. Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot 1 mesec.

Udeleženec se na konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj 20 ur) preizkuša praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 vključenih udeležencev.

Rok prijave: do objave obvestila o razdelitvi sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2018.


Usposabljanje na delovnem mestu 2017–2018
Subvencija je namenjena za brezposelne v starosti 30 let in več in ustrezajo ciljni skupini javnega povabila.

Usposabljanje traja:
•    2 meseca (enostavna, nezahtevna in manj zahtevna delovna mesta) ali
•    3 mesece (zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta).

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Če je razporeditev drugačna, kot je od ponedeljka do petka (npr. delovna sobota), mora biti oseba prosta drug dan v tednu. Usposabljanje se ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih.

Rok prijave: do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018.

Trajno zaposlovanje mladih
Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih ter vam jih je Zavod predlagal za vključitev.

Subvencija znaša 5.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.
Podjetje kandidate zaposli za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposli invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Rok prijave: do 31. 7. 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila za posamezno regijo ali leto.

Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito
Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne osebe z mednarodno zaščito.

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati usposablja največ eno osebo oziroma dve osebi, če usposabljanje poteka na enakem ali podobnem delovnem mestu.

Zavod za zaposlovanje povrne upravičene stroške za izvedeno usposabljanje, udeležencem pa izplača dodatek za aktivnost in za prevoz.

Rok prijave: do porabe sredstev, najdlje do 28. 9. 2018.

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Ne boste koristili subvencije, vendar iščete novega sodelavca? Mi vam pri tem lahko pomagamo! Več si lahko preberete v naši rubriki iskanje in selekcija ali pa nam pošljite povpraševanje.

Teja Kastelic